Preklopi na sonce je slovenski del evropskega projekta EnergizAIR, v katerem poleg Slovenije sodelujejo Belgija, Italija, Francija, Portugalska, Nemčija, Španija, Madžarska, Švedska in Velika Britanija.

Vsak dan objavljamo podatke o tem, koliko električne energije ali tople vode bi lahko v preteklih sedmih dneh proizvedlo povprečno slovensko gospodinjstvo, če bi imelo doma sončno elektrarno ali solarni termalni sistem.

Preklopi na sonce v medijih

Od začetka junija 2015 nas lahko spremljate v petkovi številki tiskanega Dela, v tematskem sklopu Zeleno Delo, in na njihovi spletni strani. Prvi prispevek je dostopen na povezavi – Sonce v teh dneh daje presežke energije.

Strokovni varuhi projekta

Pri določanju vhodnih podatkov za izračune nam pomagajo:

Sodelujemo tudi s Srednjo šolo tehniških strok Šiška. Na podlagi dejanske proizvodnje njihove elektrarne preverjamo ustreznost naših simulacij.

Ime za projekt smo izbrali v sodelovanju z Valom 202.

Ideja

Ideja za projekt se je porodila sodelavcem Zveze za promocijo obnovljivih virov energije iz Bruslja (Association pour la Promotion des Énergies Renouvelables–APERE). Povezali so se z belgijsko nacionalno televizijo (Radio Télévision Belge Francophone–RTBF), ki je v začetku leta 2009 začela s predvajanjem podatkov o pridobivanju energije iz obnovljivih virov (sonce, veter) v okviru vremenske napovedi v večernih poročilih. Nekaj primerov si lahko ogledate na tukaj.

Deset evropskih držav

Istega leta je APERE k sodelovanju povabila štiri organizacije iz drugih evropskih držav. Poleg Slovenskega E-foruma, ki vodi Preklopi na sonce v Sloveniji, so to še:

  • Portugalska zveza za obnovljive vire iz Lizbone (Associação Portuguesa de Energias Renováveis-APREN)
  • Lokalna energetska agencija Livorno, Italija (Agenzia Energetica della Provincia di Livorno-EALP)

Skupaj smo projekt prijavili na razpis programa Inteligentna Energija – Evropa in uspeli.

Maja 2012 smo projekt (EnergizAIR II) ponovno prijavili na razpis programa Inteligentna energija – Evropa. Bil je odobren in s tem razširjen še v pet drugih evropskih držav. Zaključi se maja 2015. Tako sodelujejo še:

  • Agencija za trajnostni razvoj, Nemčija (Agency for Sustainability – aiforia),
  • Neprofitna organizacija s področja upravljanja z energijo, Španija (Ecoserveis),
  • Okoljska organizacija Reflex, Madžarska (Reflex – Environmental Association),
  • Energetska agencija Gavle Dala, Švedska (Gavle Dala Energy Agency – GDE),
  • Energetska agencija Severn Wye, Velika Britanija (Severn Wye Energy Agency – SWEA)

Podpora dveh ministrstev

Izvajanje projekta v Sloveniji je v letu 2010 sofinanciralo nekdanje Ministrstvo za gospodarstvo. Vsebinsko ga je na samem začetku podprlo nekdanje Ministrstvo za okolje in prostor.

Nadaljevanje

Podatki o potencialih sončne energije v Sloveniji bodo kljub zaključenem projektu na voljo do junija 2017.