Kaj pomeni?

Kazalnika govorita o tem, koliko potreb po energiji bi lahko pokrilo povprečno štiričlansko slovensko gospodinjstvo v zadnjih sedmih dneh, če bi imelo doma sončno elektrarno ali solarni sistem za pripravo tople vode.

Kazalnika sta izražena s procentom, ki ga dobimo tako, da primerjamo:

 • energijo, ki bi jo jo lahko proizvedla sončna elektrarna ali solarni termalni sistem,
 • porabo energije (elektrike ali tople vode) povprečnega štiričlanskega gospodinjstva.

 

Kako pridobivamo podatke?

Podatki o porabi energije v gospodinjstvu

 

Električna energija

Pri izračunavanju upoštevamo, da slovensko gospodinjstvo porabi 3957 kWh električne energije na leto za naslednje naprave in namene:

Hladilniki 317 kWh
Zamrzovalniki 309 kWh
Kuhanje 190 kWh
Pečice in mikorovalovne pečice 134 kWh
Pomivalni stroji 138 kWh
Pralni stroji 208 kWh
Sušilni stroji 65 kWh
Mali gospodinjski aparati 192 kWh
Razsvetljava 323 kWh
Osebni računalniki in monitorji 113 kWh
Televizije 205 kWh
Ogrevanje sanitarne vode 760 kWh
Ogrevanje prostorov 501 kWh
Stanje pripravljenosti 232 kWh
Klimatske naprave 59 kWh
Drugo 211 kWh

Vir: Podatki Statističnega urada RS za leto 2010 (raba električne energije po namenu, število gospodinjstev), ki jih je za Preklopi na sonce prilagodil Institut “Jožef Stefan”, Center za energetsko učinkovitost.

 

Topla voda

Pri izračunavanju upoštevamo, da povprečno štiričlansko slovensko gospodinjstvo porabi 140 l tople vode na dan.

Vir: Gradbeni Inštitut ZRMK d.o.o.

 

Podatki o sončnem obsevanju

Vir podatkov o sončnem obsevanju je podatkovna baze HELIOCLIM 3. Gre za podatkovno bazo, ki pridobiva satelitske posnetke od Eumetsat in jih po metodi PV-SAT2 v realnem času pretvori v podatke o sončnem obsevanju.

Prostorska ločljivost HELIOCLIM 3 je 5 km, časovna ločljivost je 15 minut.

Preklopi na sonce pridobiva podatke za 7 lokacij:

 • Letališče Lesce
 • Ljubljana (streha Srednje šole tehniških strok Šiška, kjer se nahaja naša referenčna elektrarna)
 • Letališče Edvarda Rusjana Maribor
 • Murska Sobota – Rakičan
 • Nova Gorica
 • Novo mesto
 • Portorož

 

Podatki o proizvodnji energije

Električna energija

 

Za pridobivanje podatkov o proizvodnji električne energije uporabljamo EPICES, spletni monitoring servis za sončne elektrarne. EPICES vsako uro simulira proizvodnjo prijavljenih sončnih elektrarn in zaznava morebitne napake v njihovem delovanju.

Vhodni podatki za EPICES so:

 • sončno obsevanje in temperatura tal za določeno lokacijo
 • tehnične lastnosti elektrarne

Preklopi na sonce ima v EPICES prijavljenih 7 virtualnih sončnih elektrarn naslednjih lastnosti:

Nagib strehe 35°
Usmeritev PV modulov jug
Število PV modulov (na razsmernik) 9
Število stringov 2
Vršna moč 4194 Wp

 

Vir: Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Poleg tega ima Preklopi na sonce v EPICES prijavljeno še elektrarno Srednje šole tehniških strok Šiška v Ljubljani. Na podlagi primerjave njene dejanske proizvodnje in simulirane proizvodnje, lahko neprestano spremljamo točnost simulacij, ki jih dobimo od EPICES-a.

Primerjava poteka od januarja 2012. EPICES ima točnost ocenjeno na 93 % do 107 %.

Topla voda

Za pridobivanje podatkov o pripravi tople vode oz. tem, koliko električne energije ali drugih energetskih virov smo prihranili zahvaljujoč sončni energiji, uporabljamo TRNSYS. TRNSYS je programsko okolje, ki se ga uporablja za simulacijo obnašanja prehodnih sistemov. Največ se ga uporablja za oceno zmogljivosti toplotnih in električnih energetskih sistemov.

Vhodni podatki za TRNSYS so:

 • sončno obsevanje in temperatura tal za določeno lokacijo
 • tehnične lastnosti solarnega termalnega sistema

Preklopi na sonce ima v TRNSYS prijavljenih 7 virtualnih solarnih termalnih sistemov naslednjih lastnosti:

Temperatura vode 45 °C
Delovanje sistema Prisilni obtok
Tip sprejemnika sončne energije Ploščat
Površina sprejemnika sončne energije 6 m2
Velikost hranilnika toplote 300 litrov
Debelina izolacije hranilnika toplote 10 cm
Hranilnik z/brez razslojenosti Brez razslojenosti
Dolžina cevi, ki povezujejo sprejemnik in hranilnik 10 m
Naklon strehe 35 °
Nadomestni energent Kurilno olje
Moč nadomestnega ogrevalnega sistema 15 kW